Sağlık Hizmetleri

Ağız ve Diş sağlığı muayenesi ve tedavisi (diş taşı temizliği, dolgu vs.)

 • Sağlık hizmetleri aylık istatistiklerinin hazırlanması
 • Diş kliniğinin işleyiş, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrolü
 • Bazı reçeteli ilaçların uygulanması
 • ANT (ateş, nabız, tansiyon) takibi
 • Küçük cerrahi müdahaleler (pansuman ,sütur alma vs.)
 • Kafeterya ve kantinlerin sağlık açısından denetimi

Acil vakalarda hastaya ilk müdahale hemşireler tarafından gerçekleştirilir ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir.

 • Otoanalizör ile biyokimyasal analizler (28 parametre test)
 • Hemocounter ile kan sayımı ve formül lökosit (18 parametrelik+grafik)
 • İdrar Testi
 • Oral Glikoz Tolerans Testi
 • Sedimantasyon
 • Kanama-Pıhtılaşma Zamanı
 • ASO-CRP-RF
 • Kan Grubu
 • Gebelik Testi
 • Çalışma ve araştırmalar sırasında öğrencilerimize kan alımında destek
 • Psikolojik danışma, duygulara ve duygusal problemlerin çözümlerine odaklanır. Psikolojik danışma yardımının temel amacı, bireyin karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek, kişisel gelişimine katkı sağlamaktır.
 • Psikolojik danışma amacıyla yapılan görüşmelerde danışanlara; problemlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi; duygu, düşünce ve davranışlarında istenen değişimlerin sağlanması için gerekli hedeflerin saptanması ve saptanan hedeflere ulaşılması; kendilerini duygu ve düşünce yapıları içinde daha iyi tanıma, anlama ve geliştirme olanaklarının araştırılması; problemlerine en uygun çözüm yolları bulma becerilerinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda sistematik ve profesyonel düzeyde  psikolojik yardım verilmektedir.