AKTS Diploma Eki

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Bologna Sürecinin öngördüğü Avrupa Yükseköğretim Alanı, kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir bir yükseköğretim diploması ve dereceleri oluşturmayı (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasını geliştirmeyi), yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmayı, Avrupa boyutunu geliştirmeyi, Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemini (AKTS) uygulamayı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS), eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrenciye verilen görev ve iş yüküne göre tanımlanan, öğrenci merkezli bir sistemdir. Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS), öğrenme süreçleri arasında kıyaslama ve ölçüm yapmayı mümkün kılmakta, öğrenmeye biçilen kredi değerinin bir kurumdan ötekine aktarılmasını sağlamaktadır.

Diploma eki ise, Avrupa da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkesçe anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir formdur. Diplomaya ek olarak verilen bu belge, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır. 

Avrupa Komisyonu tarafından Bologna Süreci çalışmaları kapsamında verilen ‘Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemini (AKTS) Etiketi’ ödülünü 2012- 2016 dönemi için almaya hak kazanan Enstitümüz, ‘Diploma Eki Etiketi’ ödülünü ise 2013-2016 dönemi için almaya hak kazanmıştır. AKTS ve Diploma Eki Etiketi ödülleri sayesinde Enstitümüz, Avrupa Komisyonu tarafından güvenirliliği ve yeterliliği bakımından tescillenmektedir.