Çift Ana Dal – Yan Dal

Enstitümüzde “Çift Ana Dal” ve “Yan Dal” programları da mevcuttur. Başarı ortalaması Çift Ana Dal için en az 3.00, Yan Dal için en az 2.50 olan tüm öğrencilerimiz, kontenjanlar dâhilinde ve başvurdukları bölümlerin uygun görmesi halinde bu programlardan yararlanabilmektedir.

İYTE’de Çift Ana Dal uygulayan bölümler; Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Matematik Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,  ve Mimarlık Bölümü’dür.

İYTE’de Yan Dal uygulayan bölümler; Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Matematik Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü,Endüstriyel Tasarım Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Mimarlık Bölümü’dür.

Bu tür programların sayısı yıllar içinde artmaktadır.