Erasmus Plus Programı

Erasmus Plus (Erasmus+) Değişim Programı, Yüksek Öğretim Kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Programıdır. Yüksek Öğretim  Kurumlarına kısa süreli öğrenci, akademik ve idari personel değişimi yapabilmeleri için AB Komisyonu tarafından hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlanır. Enstitümüzde Erasmus Öğrenci Hareketliliği; Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği olmak üzere iki alt program dahilinde yürütülmektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile öğrencilerimiz programa üye olan ülkelerde  bir  yarıyıl 

veya bir akademik yıl boyunca eğitim görme olanağına sahip olmaktadırlar.  Öğrenim Hareketliliği, öğrencilere farklı akademik ve kültürel ortamlarda bulunma, karşılaştırma yapma, özgüven kazanma olanağı sunmaktadır. Enstitümüzün, Öğrenim Hareketliliği’ne olanak sağlayan 70’in üzerinde Erasmus İkili Anlaşması bulunmaktadır. İkili Anlaşma yapılan belli başlı ülkeleri, Almanya, Avusturya, Belçika,  Çek Cumhuriyeti,  Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan olarak sıralamak mümkündür. Öğrencilerimiz, Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden herbir kademe için (lisans, yüksek lisans, doktora) en az 3 ay, en fazla 12 ay boyunca yararlanabilirler. Herbir kademede toplam hareketlilik 12 ayı geçmeyecek şekilde öğrencilerimiz ikinci defa hareketlilikten yararlanabilir. Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrencilerimiz döndüklerinde, yurtdışında yer alan yükseköğretim kurumlarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere başvurabilmekte ve karşı kurumlardan daha kolay kabul alabilmektedirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile giden öğrencilerimizin karşı kurumlarda aldıkları dersler ve söz konusu dersleri hangi kurumlarda aldıkları, transkriptte gösterilmektedir.

Erasmus Staj Hareketliliği ile ise öğrencilerimize yine programa üye olan ülkelerde yer alan kurum ve kuruluşlarda en az  2 ay süre ile staj yapma olanağı sağlanmaktadır. Staj Hareketliliği ile öğrencilerimiz hem yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmektedirler, hem de iş hayatına yönelik deneyim kazanmaktadırlar. Ayrıca işlerin yürütülmesinde farklı teknikleri gözlemleyebilmektedirler. Staj Hareketliliğine katılan öğrencilerimizin staj yaptıkları kurum ve staj süresi bilgileri transkriptte gösterilmektedir. Staj Hareketliliğine katılan öğrencilerimiz, gittikleri kurumlardan başarılı bir şekilde dönmüş olmaları nedeni ile mezuniyet sonrası dönemleri için yurt dışında yer alan çeşitli kurumlardan iş teklifi, bunun yanı sıra  yine yurtdışında yer alan yükseköğretim kurumlarından yüksek lisans yapmak üzere kabul alabilmektedirler.