Engelsiz İYTE

Engelsiz İYTE birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında hizmet vermektedir. Engelsiz İYTE’ye başvuru gönüllülük esasına dayanmaktadır. Birime başvuran öğrencilerle birebir görüşme yapılmakta ve bu görüşmelerin mahremiyetine özen gösterilmektedir. Birime başvuran öğrencilerin talep ve gereksinimleri doğrultusunda destek sağlanmaktadır.

Destek Alanları

  • Kampüste bulunan yaşam alanlarının engelleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi ve iyileştirilmesi
  • Öğrenciye uygun öğretim ortamının oluşturulması
  • Burs olanaklarından yararlanılmasının sağlanması
  • Sosyal yaşama uyumda destek sağlanması
  • Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi
  • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde okuyan bir öğrenci, belirtilen engel gruplarına giren herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel alanlara katılımda yetersiz olduğunu hissederse bize telefon veya mail yoluyla ulaşabilir.