TEKNOPARK

teknopark

Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı oluşturmak temel amaçları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Kampüs sınırları içinde kurulmuş olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 218.4 hektarlık ana bölge ve 6.4 hektarlık ek bölgeden oluşmaktadır. Bölge 200.000,00 TL sermayeli 20 ortaklı İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir.

Bölge, İzmir-Çeşme otobanı ile İzmir il merkezine 45 km, Çeşme Limanı’na 30 km uzaklıktadır. Şehrin önemli merkezlerine otobandan ulaşım sorunsuz olarak sağlanabilmekte, Çeşme Limanı’ndan ro-ro taşımacılığı yapılabilmektedir. Yöre ile İzmir arasında  belediye otobüsü ve dolmuş- minibüs seferleri mevcuttur.

Ek Bölge’de alt yapı mevcuttur . Bugün  itibari ile toplam ofis alanımız 7500 m2 ye firma sayısı  120 ye ve bu firmalarda çalışan AR-GE ve yazılım geliştirme personeli sayısı  ise 600 e ulaşmış olup bölgede doluluk oranı %100 seviyesindedir. Ek Bölgemizde, Şirketimiz olanakları ile yaptırılan ve 01.08.2008 tarihinde kullanıma açılan dördüncü AR-GE hizmet binası da tamamen dolmuş olup Ek Bölgemiz içerisinde 14 bin metrekare inşaat yapmaya müsait olan parsellerin yap işlet devret modeli ile değerlendirilmesine çalışılmaktadır.

İZTEKGEB İnovasyon Merkezi

İzmir’de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyonlar yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturacak, ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, uygulanabilir iş fikirlerini kuluçkalarda geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak, üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferini yapacak, ileri teknoloji ürünü teçhizatı içeren teknik atölyeleri sunacak, girişimcileri ve firmaları sürekli güncel ve sosyal bir iş ağında tutarak sinerji yaratmalarını sağlayacak yenilikçi bir arayüz ile işletilen bir İnovasyon Merkezini kurmaktır.