SAĞLIK HİZMETLERİ

Poliklinik Hizmetleri

_MG_9550_1

 • Tanı (Hasta muayenesi)
 • Tetkik ve Tedavi (Gerekli hallerde tetkik istemi ve yapılan laboratuvar tetkikleri, EKG, ANT takipleri sonuçlarına göre tedavi düzenlenmesi)
 • Kronik hastalıkların izlenmesi
 • Sağlık raporu (İşe giriş ve spor, halk dansları gibi etkinlikler için gerektiğinde)
 • Sevk (Gerekli hallerde ilgili polikliniğe sevk)

Diş Sağlığı Hizmetleri

_MG_9516_1

 • Ağız ve diş muayenesi
 • Dijital röntgen, ağız içi kamera ve vitalometre (Dişteki canlılığı ölçen cihaz) ile teşhis ve tedavinin planlanması
 • Ultrasonic scaler cihazıyla diş taşı temizliği
 • Her tür kompozit dolgu ve fissür sealent adı verilen çocuklarda çürük önleyici tedavi, amalgam dolgu işlemi
 • Tek köklü ve çok köklü ayrımı olmaksızın, lezyonlu dişler dâhil tüm dişlere kanal tedavisi
 • Her tür diş çekimi (Gömük 20 yaş haricinde)

Hemşirelik Hizmetleri

 • Hasta kabul ve kayıt
 • Sağlık hizmetlerinin aylık istatistiklerinin hazırlanması
 • İlk yardım hizmetleri
 • Hekim istemi doğrultusunda tedavi (IV, IM, SC, P.O, EKG, pansuman…) uygulanması
 • Diş kliniğinin işleyiş, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrolü
 • Aşı takibi ve uygulamaları
 • ANT (ateş, nabız, tansiyon) takibi
 • Kafeterya ve kantinlerin sağlık açısından denetimi

Acil Müdahale Hizmetleri

 • Acil vakalarda hastaya ilk müdahale hekim ve hemşireler tarafından gerçekleştirilir.
 • Gerekli durumlarda hasta, Sağlık Merkezimize veya en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Laboratuvar Hizmetleri

 • Otoanalizör ile biyokimyasal analizler (28 parametre test)
 • Hemocounter ile kan sayımı ve formül lökosit (18 parametrelik+grafik)
 • İdrar Testi
 • Parazitolojik Tetkikler (Gaita bakısı ve selobant yöntemi)
 • Oral Glikoz Tolerans Testi
 • Sedimantasyon
 • Kanama-Pıhtılaşma Zamanı
 • ASO-CRP-RF
 • Kan Grubu
 • Gebelik Testi
 • Ayrıca, Kampüs suyunun günlük klor takibi.
 • Çalışma ve araştırmalar sırasında öğrencilerimize kan alımında destek

Psikolojik Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Psikolojik danışma, duygulara ve duygusal problemlerin çözümlerine odaklanır. Psikolojik danışma yardımının temel amacı, bireyin karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek, kişisel gelişimine katkı sağlamaktır.

Psikolojik danışma amacıyla yapılan görüşmelerde danışanlara; problemlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi; duygu, düşünce ve davranışlarında istenen değişimlerin sağlanması için gerekli hedeflerin saptanması ve saptanan hedeflere ulaşılması; kendilerini duygu ve düşünce yapıları içinde daha iyi tanıma, anlama ve geliştirme olanaklarının araştırılması; problemlerine en uygun çözüm yolları bulma becerilerinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda sistematik ve profesyonel düzeyde